Knighton, Powys, LD7 1BS

Llundudno Junction, Conway, Wales,LL31 9RU

Betws Garmon, Gwynedd, Wales, LL54 7YR

Betws Garmon, (caravan park) Gwynedd, Wales, LL54 7YR

Caernarfon, Gwynedd, Wales, LL55 1RH

Llanllechid, Gwynedd, Wales, LL57 3LD

Pont-Cyfyng, Conwy, Wales, LL24 0EE

Betws y Coed, Conwy, Wales, LL24 0AE

Trefriw, Conwy, Wales, LL27 0JD

Nant y Rhiw, Conwy, Wales, LL26 0TN

Pentrefoelas, Conwy, Wales, LL24 0LF

Hafod-Dinbych, Conwy, Wales, LL24 0TB

Cefn Brith, Conwy, Wales, LL21 9TW

Cerrigydrudion, Conwy, Wales, LL21 9SP

Llangwm, Conwy, Wales, LL21 0RR

Carrog, Denbighshire, Wales, LL21 9AW

Glyndyfrdwy, Denbighshire, Wales,LL21 9HE

Glyndyfrdwy Station, Denbighshire, Wales,LL21 9HF

Rhewl, Denbighshire, Wales, LL20 7YT

Llantysilio, Denbighshire, Wales, LL20 8BU

Pen-y-Bont Fawr, Powys, SY10 0NX

Llangynog, Powys, SY10 0ES

Llanengan, Gwynedd, LL53 7LH

Llangain, Gwynedd, LL53 7LW

Uwchmynydd, Gwynedd, LL53 8BY

Rhosfawr, Gwynedd, LL53 6RH

Llanaelhaearm, Gwynedd, LL54 5AH

Nazareth, Gwynedd, LL54 6DW

Nebo, Gwynedd, LL54 6EF

Tanyrallt, Gwynedd, LL54 6RR

White Tower Caravan Park, Gwynedd, LL54 5UH

Y Felinheli (Port Dinorwic) Gwynedd, LL56 4RQ